Vì sao nhiều khách hàng đã sử dụng nấm linh chi Hàn Quốc đều chuyển sang nấm linh chi LotuzZ?

Vì sao nhiều khách hàng đã sử dụng nấm linh chi Hàn Quốc đều chuyển sang nấm linh chi LotuzZ?

Nấm linh chi đỏ LotuzZ

               Nấm linh chi đỏ LotuzZ

Nhiều khách hàng đều nghĩ rằng Hàn Quốc là cái nôi của nấm linh chi và sản phẩm ngoại nhập lúc nào cũng tốt hơn sản phẩm nội nhập.

Do vậy, mọi người đều đỗ xô nhau đi mua nấm linh chi Hàn Quốc về sử dụng. Tuy vậy, có nhiều người sử dụng nấm linh chi Hàn Quốc một thời gian và họ không thấy được hiệu quả và họ cho rằng mọi tác dụng của nấm linh chi đều đo mọi người nói quá lên. Trên thực tế, nấm linh chi tốt là nấm linh chi phải còn lớp bào tử phủ bên ngoài tai nấm phải dày thì mới có dược tính cao.

Nấm linh chi LotuzZ

                                       Nấm linh chi LotuzZ

Theo khảo sát, nấm linh chi Hàn Quốc trên bề mặt tai nấm không còn lớp bào tử, bề mặt tai nấm nhẵn bóng. Do vậy, nhiều người sử dụng không thấy hiệu quả là điều hiển nhiên. Nấm linh chi LotuzZ được nuôi trồng trực tiếp tại Việt Nam theo công nghệ của Nhật Bản nên vẫn luôn giữ được lớp bào tử quý giá nhất của tai nấm.

 


Bình Luận

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*